Pravidla

Závazná pravidla pro přidávání inzerátů na hudební bazar. Nedodržování těchto pravidel povede ke smazání vašeho inzerátu, při opakovaném porušení k zablokování přístupu na naši hudební inzerci.

Vymezení pojmů

Správcem se myslí majitel serveru, nebo osoba pověřená k jeho spravování. Podmínkami se myslí tento dokument, který vymezuje pravidla podávání inzerátů. Uživatelem hudební inzerce je myšlen každý uživatel, který přidává nebo pročítá inzeráty. Daty jsou myšleny všechny inzeráty a ostatní textové vstupy, ale i akce, které uživatelé na stránkách učinili.

Pravidla

 • Podmínkou pro používání naší hudební inzerce je přistoupení uživatelů k podmínkám.
 • Pro používání našeho inzertní serveru je uživatel povinen uvést minimálně platnou emailovou adresu, bez které nelze přidávat inzeráty. Ostatní osobní údaje nejsou vyžadovány, je však doporučeno je uvést, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
 • Pro vkládání dat platí určité pokyny a omezí, která jsou uvedena přímo u vstupních polí formuláře.
 • Uživatelé nesmí kopírovat, upravovat, reprodukovat nebo jinak publikovat jakékoliv informace, získané na hudební inzerci.
 • Uživatel nesmí využívat služeb serveru k jakýmkoliv nezákonným účelům.
 • Uživatel nesmí využívat služeb serveru způsobem, kterým by jej mohl poškodit, přetížit nebo zhoršit jeho funkci.
 • Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel.
 • Správce nenese odpovědnost za případné zásahy třetích osob, v důsledku získání vašich přístupových údajů. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 • Uživatel vložením inzerátu vyslovuje souhlas se zasíláním emailů na emailovou adresu, kterou v inzerátu uvedl. Na tu mu budou přicházet emaily s odpověďmi na inzeráty, případně novinky s informacemi o změnách na našem inzertním serveru.
 • Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele, v případech kdy si to vyžádá zákon (soudní či správní řízení vedená správcem, nebo proti správci).
 • Správce se zavazuje služby serveru maximálně optimalizovat a věnovat plné úsilí funkčnosti serveru s minimalizací případných rizik.
 • Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb severu ani za způsoby, kterým oni server využívají.
 • Správce nenese odpovědnost za škody, které by mohli uživateli nebo třetím osobám vzniknout přímo, nebo nepřímo.
 • Správce nenese odpovědnost za škody, které uživatelům mohou vzniknout v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru.
 • Správce je oprávněn bez předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
 • Správce si vyhrazuje právo tyto závazné podmínky kdykoliv měnit, bez předchozího upozornění uživatelů. Změna podmínek je platná a účinná zveřejněním na stránkách serveru.

Ostatní právě sledují tyto inzeráty...

Prodej elektroakustické kytary
( / Kytary a baskytary)

noimage
15.06.2015

Native Instruments Traktor Scratch A6
( / Zvuková technika)

Native Instruments Traktor Scratch A6
27.09.2016

Skupina Spektra – hudba na narozeniny, svatbu, ples
( / Hudebníci a skupiny)

Skupina Spektra – hudba na narozeniny, svatbu, ples
13.04.2018

Prodám knihu Žižkovská opera
( / Noty a literatura)

Prodám knihu Žižkovská opera
18.09.2018

Prodám Marshall
( / Kytary a baskytary)

Prodám Marshall
04.04.2018

Hledám basáka
( / Hudebníci a skupiny)

noimage
12.08.2019