Dějiny hudby

V současné době tvoří hudba důležitou a nenahraditelnou součást naší kultury. Její dějiny ale sahají mnohem dál, hudba se rozvíjela již od pravěku a postupně se stala nedílnou složkou i jiných druhů umění.

Vývoj hudby k renesanci

Pro hudbu pravěkou bylo charakteristické využití v rámci církevních obřadů, jednalo se o hudbu jak vokální, tak i instrumentální, její existence je ale dokládána pouze pomocí archeologických vykopávek.  Starověká hudba byla spojena s rozvojem nových civilizací, v antickém Řecku se začala rozvíjet i hudební teorie, dalšími centry byla Mezopotámie, Čína nebo Egypt. Prostředkem zapisování not byly tzv. Neumy, grafické značky, kterými je označena například píseň Seikilova, jedna z nejstarších památek. Od roku 600 do roku 1200 mluvíme o hudbě raného středověku, kdy převažovala hudba duchovní, využíval se tzv. Gregoriánský chorál, přísně jednohlasá vokální skladba s duchovní tématikou bez pravidelného rytmu, byl pojmenován podle papeže Gregora. Využívanou hudební formou bylo například organum, dále pak kánon či mše. Dalším obdobím v hudbě byla gotika, trvala od roku 1200 do roku 1400, hudba byla především duchovní, ale objevovala se i světská témata, novou formou byl například motet.

Renesance

Renesance (1400-1600) se zabývala více pozemským životem, jednalo se o období vokální polyfonie neboli zpívaný vícehlas. Hrál se motet, madrigal či mše. Mezi skladatele zařazujeme například Orlanda di Lassa či Claudia Monteverdiho, ten napsal například dílo Madrigaly milostné a válečné. Giovanni Pierlugi da Palestrina napsal mši Missa Papae Marcelli. V Čechách byla renesance o něco skromnější, zakládala se literátská bratrskva, která vydávala kancionály, zakládaly se kapely. Mezi nejvýznamnější autory hudby patřil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Blahoslav či Jacob Handl Gallus.

Baroko

V Baroku (1600-1750) došlo ke zrovnoprávnění hudby vokální a instrumentální a ke vzniku nových hudebních forem, byl to koncert, koncerto grosso, fuga, suita či preludium. Z evropských skladatelů patří k nejvýznamnějším Antonio Vivaldi, italský hudební skladatel, který se proslavil zejména svými orchestrálními skladbami, houslovými koncerty. Mezi nejznámější patří první 4 koncerty z Důkazu harmonie a skladby, Čtvero ročních dob, dál napsal operu Zuřivý Roland. Dalším významným skladatelem byl Johann Sebastian Bach, který napsal například 6 braniborských koncertů, psal především pro klávesové nástroje, např. Dobře temperovaný klavír. Georg Friendrich Handel psal opery, jedná se například o operu Xerxes, Julius Caesar či Rinaldino.Mezi představitele českého baroka patří P. I. Vejvanovský, Adam Václav Michna z Otradovic či Jan Dismas Zelenka.

Hudba v nové Evropě

Hudebními směry nové evropské doby byl klasicismus, který v Evropě představoval Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart či Ludwig van Beethoven. Český klasicismus zastupují bratři Jan a František Bendovi, Josef Mysliveček, Antonín Rejcha ři Jan Václav Hugo Voříšek, kteří jsou zástupci české hudební emigrace, která je též nazývána manheimskou školou. Pak následoval hudební romantismus, směr 19. století, který se zaměřoval na citové vnímání světa, mezi nejvýznamnější skladatele patřil například Frederic Chopin, Ferenc Listz, Hector Bezlioz. 19. století bylo též charakterizováno operou, zejména italskou. Skladateli byli například Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet či Richard Wagner. Mezi ruské autory patřil Petr Iljič Čajkovskij, v Čechách se svými operami a dalšími skladbami prosadil například Bedřich Smetana, Antonín Dvořák nebo také Zdeněk Fibich. Poté následoval impresionismus, který se rozvíjel od 19. do 20. století ve Francii.

Ostatní právě sledují tyto inzeráty...

Hledá se zpěvák
( / Hudebníci a skupiny)

noimage
19.05.2019

Cort B5
( / Kytary a baskytary)

Cort B5
17.07.2019

Klasická akustická kytara
( / Kytary a baskytary)

Klasická akustická kytara
08.08.2019

zpívající kytarista
( / Hudebníci a skupiny)

noimage
05.02.2019

Mistrovská kytara
( / Kytary a baskytary)

Mistrovská kytara
15.07.2019

Licence Cubase 10.5
( / Ostatní)

Licence Cubase 10.5
01.04.2020